Zveřejnění záměru - plocha pro Zásilkovnu

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.3.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, oznamuje, že má v úmyslu přenechat  do užívání plochu o výměře 0,68/1,02/2,04m2nacházející se na pozemku st.p.č. 60/1 k.ú. Zdechovice.  

 

 

Situační plánek je přílohou tohoto oznámení.

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a na elektronické úřední desce.

 

 

 

 

Dokument vyvěšen:   26.2.2021                  Podpis:

 

 

 

 

 

Dokument sejmut: