Zveřejnění záměru nájmu volné plochy v areálu zámku

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í


Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 3.4.2023, bod č.4) oznamuje, že má v úmyslu pronajmout v k.ú. Zdechovice
volná plocha zpevněná na pozemkové p.č. 81/21 k.ú. Zdechovice za cenu 900,-Kč/rok. Plocha bude využita na nácvik a konání závěrečných zkoušek motocyklů.
Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.


Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.
Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce www.zdechovice.cz.


Dokument vyvěšen: 27.4.2023 Podpis:
Dokument sejmut: Telefon