Zveřejnění záměru nájmu volné plochy v areálu zámku 09-2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.10.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 14.8.2023, bod č.3b) oznamuje, že má v úmyslu pronajmout v k.ú. Zdechovice

                                        

150 m2 volná plocha zpevněná na pozemkové p.č. 81/21 k.ú. Zdechovice za cenu 3,-Kč/m2/rok + 21% DPH.

Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

Dokument vyvěšen:    15.9.2023                 Podpis: R.Stříška, v.r.

 

Dokument sejmut: