Zveřejnění záměru nájmu volné plochy a garážového stání 06- 2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 1.6.2020, bod č.1)  oznamuje, že má v úmyslu pronajmout v k.ú. Zdechovice

  

700m2 volná plocha zpevněná na pozemkové p.č. 81/21 k.ú. Zdechovice a jedno garážové stání 65m2 v hale p.č. st. 260 za celkovou cenu 2.000,-Kč/měsíc + 21% DPH.

Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.

Stanovuje se vratná záloha ve výši 1.000,-Kč/ovladač od vstupních vrat do areálu.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

Dokument vyvěšen:    12.6.2020                 Podpis:

 

 

 

 

 

Dokument sejmut: