Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 621/1 k.ú. Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 29.5.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

 

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 15.3.2021, bod č. 15) oznamuje záměr:  

 

pronajmout část pozemku p.č. p.č. 621/1 k.ú. Zdechovice o velikosti 4,3x3m za účelem zřízení stánku pro prodej zmrzliny za cenu 1.000Kč/rok.

 

Situační plánek je přílohou tohoto oznámení.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

 

Dokument vyvěšen:   30.3.2021                 Podpis: