Zveřejnění záměru 9112009

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.11.2009
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 19.10.2009 oznamuje záměr prodat pozemek p.p.č. 150 k.ú. Zdechovice o výměře 162m2 za cenu 10,- Kč/m2. Součástí nabídky je i situační plánek. Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 26.11. 2009 do 15,00 hodin Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích Dokument zveřejněn: 9.11.2009 Podpis: R.Chutic, v.r. Dokument sejmut: