Zveřejnění prodeje pozemků v k.ú. Spytovice 14.1.2010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 17.4.2010
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 21.12.2009 oznamuje záměr prodat

pozemky KN 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15 a 76 v k.ú. Spytovice.

Součástí nabídky je i situační plánek.

Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích.

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích

 

 

Dokument zveřejněn: 14.1.2010                              Podpis: R.Chutic, v.r.

Dokument sejmut: