Zveřejnění prodeje p.p.č. 537-9 k.ú. Spytovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 18.4.2009
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 23.3.2009 oznamuje záměr prodat Pozemek p.č. 537/9 KN k.ú. Spytovice o výměře 15m2. Součástí nabídky je i situační plánek. Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 17.4. 2009 do 15,00 hodin Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce. Dokument zveřejněn: 1.4.2009 Podpis: Robert Chutic, v.r. Dokument sejmut: