Zveřejnění prodeje p.č. 512/9 k.ú. Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 6.12.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

 

 

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 9.4.2018, bod č. 8) oznamuje záměr:  

 

prodeje parcely p.č. 512/9 k.ú. Zdechovice o výměře 146 m2 50,-Kč/m2, tj. za cenu nižší než je cena v místě obvyklá, protože žadatel  tento pozemek již řadu let užívá a obec má zájem na narovnání pozemkových vztahů.

 

 

Situační plánek je přílohou tohoto oznámení.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

 

Dokument vyvěšen:   8.10.2020