Zastupitelstvo 25.5.2009

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2009
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, konané v pondělí 25. května 2009 v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích I./ Úvod a formality – bez komentáře. II./ Programový blok: 1/ Zámek Zdechovice-nabídka obce na odkoupení, č.j. 425/09 a 446/09, zpráva o jednání soudu dne 6.5.09 2/ CZECH-POINT – projednání podmínek pro dotaci 3/ Nadace ČEZ – oranžové hřiště, č.j. 423/09 4/ Rozsudek ve věci opatrovance obce, č.j. 387/09 5/ Veřejné osvětlení Zdechovice – Stavec, havarijní oprava 6/ Žádost o úhradu kanalizační přípojky, č.j. 346/09 7/ Žádost PČR Chvaletice - o zakoupení nového počítače, č.j. 349/09 8/ Žádost o změnu územního plánu obce, č.j. 326/09 9/ Rozpočtové opatření č. 1/2009 10/ Žádost ZŠ o souhlas s použitím areálu zámku, č.j. 415/09 11/ Žádost fy PARAMO o vyjádření k likvidaci starých zátěží, č.j. 416/09 a 483/09 12/ Odkoupení dílu „c“ z p.p.č. 180, k.ú. Zdechovice III./ Diskuze, usnesení Ing. Robert Chutic, v.r. starosta obce Zasedání poslaneckého klubu se uskuteční v pondělí 18.května v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích - zde obdržíte také důvodovou zprávu s návrhem na usnesení. Zvláštní upozornění – další veřejné zasedání se bude konat 8. června 2009 s hlavním bodem programu – závěrečný účet obce za rok 2008 - bez poslaneckého klubu. Počítejte s tím prosím při organizování Vašeho času.