Zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.11.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

Pozvánka

na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 10/2011

konané v pondělí 31. října 2011
v 18,00 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Zdechovicích

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra
2/ Odprodej části p.č. 1956 k.ú. Zdechovice a zřízení věcného břemene - informace
3/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008940/VB/01 s ČEZ distribuce, a.s.
4/ Pozemek Zdechovice - Zbraněves - dokončení
5/ Pozemkové vyrovnání v západní části parku zámku

 

III./ Diskuze, usnesení

                                                                        Ing. Robert Chutic,
                                                                                 starosta obce

Zasedání poslaneckého klubu se k programu tohoto jednání není sice navrženo není, ale každý může požádat o informace v pracovní době obecního úřadu.