Zasedání zastupitelstva obce dne 10.6.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 21.6.2011
  • Příloh: 0

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice zve na veřejné zasedání zastuitelstva obce Zdechovice č. 7/2011

konané v pondělí 20.června v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích

Program:

I.Úvod a formality

II. Programový blok: 1/ Sídliště ve Zdechovicích Na Rudě - vícenáklady

III. Diskuse, usnesení

 

Ing. Robert Chutic, starosta obce

POoslanecký klub se k programu tohoto jednání nesvolává.