Zasedání zastupitelstva 27.04.2009

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 12.5.2009
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji si Vás dovoluje pozvat na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE které se koná v pondělí 27. dubna 2009 v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích Program: I. Úvod a formality II. Programový blok 1. Prodej pozemku p.č. 331 KN k.ú. Zdechovice 2. Prodej pozemku p.č. 537/9 KN k.ú. Spytovice 3. Nabídka pozemků ke koupi 4. Cestovní zpráva starosty z 27.3.2009 5. Soud z 25.3.2009 - info 6. Návrh na navýšení částky na odkup zámku 7. čp. 45 Zdechovice – žádost o splátkový prodej - žádost o pronájem 8. Autoservis – osvětlení 9. čp. 5 Zdechovice – odsouhlasení kupních smluv 10. Žádost o úpravu vjezdu k čp. 63 Spytovice 11. Parkovací kolíky u čp. 157 12. Zahrádka č. 12 u čp. 150 – pronájem x prodej 13. Nájem Zbraněvse – testovací okruh 14. Žádost TJ Sokol Zdechovice 15. Žádost o povolení podnájmu bytu 16. Cesta k ZŠ + pozemkové řešení fara 17. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 544 k.ú. Spytovice 18. Rybník Luční Spytovice - vyjádření II. Diskuse, usnesení a závěr Ing. Robert Chutic v.r., starosta obce Poslanecký klub se uskuteční v pondělí 20. dubna v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích