Zasedání obecního zastupitelstva 24.1.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.1.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, Č. 1/2011
konané v pondělí 24. ledna 2011
v 18,00 hodin v Hostinci u zámku ve Zdechovicích

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Zámek Zdechovice - informace o ekonomických propočtech a další návrhy
2/ Zrušení obecně závazné vyhlášky o poplatcích ze psů
3/ Rozpočtové opatření 6/2010
4/ Odměny poslancům a spolupracujícím osobám
5/ Stanovení výše neinvestičních nákladů v ZŠ Zdechovice
6/ Informace o jednání s obcí Morašice
7/ Nabídka firmy BWM, a.s. na uložení sutí
8/ Žádost ČEZu na prodej části p.p.č. 18/1 k.ú. Zdechovice
9/ Kupní smlouvy na prodej parcel ve Spytovicích
10/ Informace BWM, a.s. k dopravě TKO
11/ Smlouva s RWE - plyn Zdechovice
12/ Protokol ze dne 13.1.2011 - rybník Luční Spytovice
13/ Nálezy na faře čp. 8 Zdechovice - informace
14/ Otáčka Spytovice - zápis z 13. 01. 2011

III./ Diskuze, usnesení


Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Poslanecký klub se uskuteční v pondělí 17. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Zdechovicích od 17 hodin.
Veškeré dostupné přílohy ke každému bodu jednání jsou přiloženy, podklady k bodu č. 1 byly distribuovány již v pondělí 10. 01. 2011. Důvodová zpráva se bude distribuovat v pondělí 17.1.2011.