Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro volby do PS PČR 8. a 9. října

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 9.10.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obecní úřad Zdechovice

Vyrozumění o termínu a místu školení

 předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

okrskových volebních komisí

obce Zdechovice

k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.,            o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

vyrozumívám

 

předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí obce Zdechovice

 

 

o termínu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021, a to tak, že školení se uskuteční:

 

 

 

dne 29.9.2021 (středa) od 9:00 hodin

 

v objektu:

 

 

Velký sál Občanské záložky, Přelouč

 

 

Poučení:

V případě neúčasti předsedy, místopředsedy či zapisovatele okrskové volební komise na školení, a to i při neúčasti omluvené, nebude tomuto vyplacena vyšší zvláštní odměna za výkon jeho funkce, ale pouze odměna ve výši vyplácené ostatním členům komisí, vyjma případu, bude-li takový člen do funkce jmenován či určen losem až v okamžiku, kdy již nebylo možné zajistit jeho účast na školení (viz § 82 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.).

                                                         

 

                                                                                                                                                                                             

V Zdechovicích dne 13.9.2021                                                                                                                                                                                                        …………………………..

                                                                                                          podpis starosty