Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zdechovice 14.4.2008

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 3.7.2008
  • Příloh: 0

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji si dovoluje Vás pozvat na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, které se koná v pondělí 14. dubna 2008 v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích Program: I. Úvod a formality II. Programový blok 1) Oprava kanalizace Zdechovice – sever – závěrečná informace, protokol únor 2008 2) Zdechovice „Na Ovčíně“ – nabídka parcel 3) Zdechovice „Na Rudě“ a) Dopis VaKu ze 13.3.08 – přeložka vodovodu na náklady obce čj. 133/08 z 21.3. a čj. 125/08 ze dne 20.3.08 b) Návrh kupní smlouvy s firmou LUNEST čj. 87/08 ze dne 19.2.08 4) Stavební parcely Spytovice – rozhodnutí o odprodeji zájemcům 5) Žádost o pronájem SKP Centrum 6) Rodinný dům Zdechovice č. 45 – další užívání 7) Kontrolní výbor obce – projednání zápisů z kontrol 8) Nový zákon o odpadech – petice obcí 9)Standardní ceny zařizovacích předmětů – směrnice 10) Sekačka na trávu - odprodej III. Diskuse, usnesení a závěr Ing. Robert Chutic, starosta obce