Veřejné zasedání zastupitelstva obce č.3/2007

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 25.7.2007
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji
si dovoluje Vás pozvat na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 3/2007

které se koná v pondělí 23. července 2007
v 18,00 hodin
v tanečním sále
Hostince u zámku ve Zdechovicích
Program:
I./ Úvod a formality
II/ Náplň jednání
1/ Projednání Zápisu z konkurzního řízení na místo ředitele MŠ Zdechovice ze dne 10.07.2007
2/ Zpráva z valné hromady VaKu ze dne 31.05.07
3/ Atelier MOK - projednání smluv o dílo k těmto zakázkám:
a/ Úprava místa pro přecházení přes silnici č. II/322 poblíž žst. Řečany n.L.
b/ Zviditelnění přechodů Zdechovice-Spytovice
c/ Zdechovice - Na Průhoně, komunikace a odvodnění
d/ Spytovice - opravy chodníků a místní komunikace
4/ Dopis SÚS Pardubice naše zn. 654/07 ze dne 20.6.07 ve věci Úprava místa pro přecházení přes silnici č. II/322
poblíž žst. Řečany n.L.
5/ Nabídka na technické řešení úpravy : Zviditelnění přechodů Zdechovice-Spytovice z materiálu Eurotherm
6/ Nabídka naše čj. 592/07 ze dne 7.6.07 k úpravě: Zviditelnění přechodů Zdechovice-Spytovice
7/ Smlouva o zabezpečování požární ochrany s obcí Trnávka
8/ Usnesení PČR ke krádežím v zámku naše čj. 653/07 z 19.6.07
9/ Prodej částí pozemku p.č. 377/19 k.ú. Zdechovice za čp. 148 až 150
a/ odprodej manž. Forstovým naše čj. 603/07 z 13.6.07
b/ odprodej pro vlastníky bytů ze Sdružení vlastníků bytů „Staré bytovky" Zdechovice viz čj. 666/07 z 21.6.07
c/ odprodej J. Tancošové - čj. 664/07 z 21.6. 07
10/ Žádost manž. Sadolští - klimatizace naše čj. 608/07 z 13.6.07
11/ Žádost pana A: Čučvagy naše č.j. 609/07 z 13.6.07
12 Žádost o zrušení pronájmu - pan Jedlička a p. Straka naše č.j. 651/07 z 19.6.07
13/ Žádost firmy M.A. Autoservisu o pronájem velké dílny č. 53 naše č.j. 610/07 z 13.6.07
14/ Žádost firmy VaP Řečany n.L. o pronájem velké dílny č. 53 naše č.j. 679/07 z 25.6.07
15/ Žádost o odkoupení zahrádky paní J. Smetanová naše č.j. 529/07 z 23.5.07
16/ Žádost o odkoupení zahrádky manž. Paťavovi naše č.j. 673/07 z 22.6.07
17/ Žádost manž. Menclových o odkoupení části obecního pozemku a nabídka odprodeje soukromého pozemku obci - naše č.j. 650/07 z 18.6.07
18/ Nabídka firmy ELKOKO na zabezpečení obecního majetku naše č.j. 667/07 z 21.6.2007
19/ Usnesení Okresního soudu v Pardubicích - restituční kauza Zbraněves naše č.j. 730/07 z 9.7.07
20/ Satelitní sídliště Zdechovice - JIH
a/ Nabídka firmy LUNEST, a.s. na odprodej pozemku - naše čj. 716/07 z 2.7.07
b/ Oznámení budoucích majitelů pozemků o svém záměru vystavět své obytné domy v zóně Zdechovice-JIH. naše zn.
716/07 z 3.7.07
21/ Stavební parcely Spytovice - stanovení kupní ceny
22/ a/ Žádost ZŠ Zdechovice o nákup travní sekačky
b/ Žádost o fin. příspěvek pro TJ Sokol Zdechovice
c/ Občanské sdružení - Český svaz včelařů žádost o fin. příspěvek
23/ Zpráva kontrolního výboru obce Zdechovice o kontrole plnění usnesení
24/ Diskuze, usnesení a závěr

 


Ing. Robert Chutic,
starosta obce