Veřejné zasedání zastupitelstva obce 27.2.2012

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 29.2.2012
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

Pozvánka

na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 1/2012

konané v pondělí 27. února 2012
v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Rozpočet obce pro rok 2012
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2011
3/ Zádlažby na hřbitově ve Zdechovicích
4/ Parkoviště u hřbitova ve Zdechovicích
5/ Žádost o zřízení vodovodní přípojky k p.p.č. 380/1, k.ú. Zdechovice
6/ Připravovaná výběrová řízení - projednání zadávacích dokumentů
7/ Sídliště Na Rudě, prodej parcely č. 490/7 k.ú. Zdechovice

III./ Diskuze, usnesení

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Zasedání poslaneckého klubu k programu tohoto jednání se uskuteční v pondělí 20. února 2012 od 17 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Zdechovicích.