Veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.2.2022

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Úřední deska
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 21.2.2022
 • Příloh: 1

Obsah příspěvku

   Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na

 veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 1/2022,

které se uskuteční v pondělí 21. února 2022 v 17,30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Rozpočtové opatření 8/2021

2/ Rozpočtové opatření 1/2022

3/ ZŠ Zdechovice

 1. žádost o souhlas s užitím Fondu reprodukce majetku
 2. žádost o finanční příspěvek k nákupu vozu
 3. žádost o udělení souhlasu k prodeji autobusu IVECO

4/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  

    k p.p.č. 305/2 k.ú. Spytovice

5/ Žádost Sokola Zdechovice o realizaci stavby pergoly

6/ Žádost o poskytnutí dotace

 1. na poskytování pomoci pobytových sociálních služeb
 2. na pořízení nových oken a dveří památkově chráněné nemovitosti
 3. informace o úpravě výše příspěvku pro Sokol Zdechovice

7/ Nabídka pozemků k odkupu

8/ Žádost o pořízení změny č.1 ÚP obce Zdechovice

9/ Žádosti o převod nájmu pozemků (zahrádky č. 7+8, 24 a 25)

10/ Výběr projektanta Technická infrastruktura Zdechovice „Pod Skalkou“, lokalita Z4

                                                                                  Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce