Veřejné zasedání zastupitelstva obce 11.3.2013

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.3.2013
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji Pozvánka na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 2/2013, konané v pondělí 11. března 2013 v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích I./ Úvod a formality II./ Programový blok: 1) Rozpočet obce na rok 2013 2) BWM – žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení 3) Revitalizace zámeckých rybníčků 4) Žádost o přiveden sítí k p.p.č. 2/1 k.ú. Spytovice 5) Přístavba hasičské stanice 6) Obicka – pozemek pod vodárnou – dopis Lesů ČR 7) Dražební vyhláška 8) Demolice čp. 54 Zdechovice III./ Diskuze, usnesení Mgr. Hana Čeřovská místostarostka obce Zasedání poslaneckého klubu k programu tohoto jednání se svolává na 4.3.2013 od 17,00 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu. Důvodová zpráva bude dodána později.