Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 26.7.2010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.7.2010
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, Č. 5/2010
konané v pondělí 26. července 2010
v 18,00 hodin v tanečním sále
Hostince u zámku ve Zdechovicích

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Darovací smlouva hřbitov Zdechovice
2/ Fasáda na čp. 155 až 157 Zdechovice
3/ Výběrové řízení na zhotovitele staveb
a/ Sídliště „Na Rudě"
b/ Zámek obj. č. 29 a 32
4/ Sídliště „Na Rudě" parcela č. 490/7 - změna
5/ Žádost č.j. 481/2010 z 24.5.2010 - odprodej parcely v zámku
6/ Stavební parcely ve Spytovicích
7/ Žádost č.j. 654/2010 z 7.7.2010 o pronájem čp. 5
8/ Využití objektů ve Zdechovicích
a/ fara čp. 8
b/ zámek čp. 1
9/ Rozpočtové opatření č. 2/2010

III./ Diskuze, usnesení


Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Poslanecký klub se sloučeným programem se uskuteční ve středu 21.7.2010 v budově fary ve Zdechovicích čp. 8 se zahájením od 17 hodin.