Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 14.8.2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 3.10.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 5/2023,

 

které se uskuteční v pondělí 14. srpna 2023 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

Program:

 1/ Změna č.1 Územního plánu

2/ Rozpočtové opatření č. 4/2023

3/ Nájem v zámeckém areálu

4/  Lokalita Z4 Pod Skalkou - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000022867/2023/4000250479

5/ Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2017901/VB1

6/ Návrh na zpoplatnění silnice I/2 pro kamionovou dopravu

7/ Cenová nabídka na satelitní systém pro čp. 155-157

8/ Zpráva kontrolního výboru z 31.5.2023

9/ Informace o možnosti zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

10/ Cyklostezka Zdechovice-Spytovice

11/ Pacht zemědělských pozemků

 

                                                                                    Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce