Svolání 1.zasedání volebních komisí pro volby prezidenta leden 2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 10.1.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Radomír Stříška, starosta obce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

v obci Zdechovice

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

(případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

s v o l á v á m

 

první zasedání okrskové volební komise

 

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) v obci Zdechovice, a to tak, že:

 

ve volebním okrsku č. 1 se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5

se toto uskuteční dne 21.12.2022 od 16,15 hodin

v: zasedací místnosti Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5,

 

 

pro volební okrsek č. 2 se sídlem: SC Spytovice, Spytovice č.p. 69

se toto uskuteční dne 21.12.2022 od 16,00 hodin

v: zasedací místnosti Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5,

 

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

 

 

Ve Zdechovicích dne 19.12.2022