Rozpočtové provizorium na rok 2019

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2019
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

citace výpisu z usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 8/2018, které se uskutečnilo v pondělí 17. prosince 2018 v 18,00 hodin v zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice "1/ Rozpočtové provizorium pro r. 2019 Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění stanovuje pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření územního správního celku ve výši jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu loňského roku. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Dále ZO zplnomocňuje starostu obce k provedení změn rozpočtu v měsíci prosinci 2018 s tím, že na nejbližším zasedání ZO v r. 2019 bude toto předloženo formou rozpočtového opatření k projednání."