Rozpočtové opatření č. 9/2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj

   

 

             

 

Rozpočtové opatření č. 9/2022

     

 

             

 

Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice  dne 12.12.2022

 pod b. č.  4/.

 

 

             

 

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

 

 

 

 

 

             

 

Příjmy povýšit:

       

 

§

 

položka

ÚZ

Org.

 

 

 

/

1333

   

79 275,00

Poplatky  za ukládání odpadů na skládku

 

 

/

4111

98187

 

96 000,00

MF - neinv. dotace na volby do  zastupitelstev

 

 

/

4116

143533092

 

450 685,38

Průtoková dotace od MŠMT pro  ZŠ (podíl ESF)

 

 

/

4116

143133092

 

136 641,62

Průtoková dotace od MŠMT pro  ZŠ (podíl SR)

 

 

/

4122

   

3 231,00

Dotace od PK  na  TIC

 

 

/

4216

17508

 

10 000 000,00

Inv. dotace od  MMR na Společenský sál se zázemím  - komunitní centrum

 

Celkem

 

 

 

 

10 765 833,00

 

 

             

 

Příjmy ponížit

       

 

§

 

položka

ÚZ

Org.

 

 

 

/

4111

98043

 

38 275,00

Kompenzační bonus

 

Celkem

 

 

 

38 275,00

 

 

             

 

Výdaje povýšit:

       

 

§

 

položka

ÚZ

Org.

 

 

2143

/

5169

 

 

3 231,00

Služby - cestovní ruch

 

3113

/

5171

 

 

2 000,00

Opravy  a  udržování  ZŠ

 

3113

/

5336

143533092

 

450 685,38

Průtoková dotace od MŠMT pro  ZŠ (podíl ESF)

 

3113

/

5336

143133092

 

136 641,62

Průtoková dotace od MŠMT pro  ZŠ (podíl SR)

 

3314

/

5021

 

 

10 000,00

Knihovna - os. výdaje

 

3314

/

5031

 

 

3 000,00

Knihovna - soc. poj.

 

3314

/

5032

 

 

2 000,00

Knihovna - zdr. poj.

 

3314

/

5136

 

 

2 000,00

Knihovna - nákup   knih

 

3314

/

5154

 

 

6 000,00

Knihovna - el.energie

 

3314

/

5171

 

 

3 000,00

Knihovna - opravy

 

3326

/

6121

17508

 

10 000 000,00

Inv. dotace od  MMR na Společenský sál se zázemím  - komunitní centrum

 

3412

/

5151

 

 

3 000,00

Sportovní zařízení - voda

 

3412

/

5154

 

 

10 000,00

Sportovní zařízení - el. energie

 

6115

/

5019

98187

 

1 049,00

Volby  do  zastupitelstev  - ost. platy

 

6115

/

5021

98187

 

41 798,00

Volby  do  zastupitelstev  - ost. os. výdaje

 

6115

/

5039

98187

 

356,00

Volby  do  zastupitelstev  - ost. povinné  pojištění

 

6115

/

5139

98187

 

4 145,00

Volby  do  zastupitelstev -  nákup materiálu

 

6115

/

5168

98187

 

7 000,00

Volby  do  zastupitelstev - zpracování dat

 

6115

/

5175

98187

 

4 800,00

Volby  do  zastupitelstev  - pohoštění

 

6115

/

5909

98187

 

36 852,00

Vratka volby

 

Celkem

 

 

 

10 727 558,00

 

 

Vypracovala:

L. Zemanová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

     

H. Procházková

   

 

     

Ing. K. Kočová

   

 

             

 

Ve Zdechovicích

         

Projednáno ve finančním výboru

       
               

Vysvětlivky některých zkratek:

 

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

   
         

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 
         

ESF - Evropský sociální fond

   
         

SR - státní rozpočet

   
         

PK  - Pardubický kraj

   
         

TIC  - Turistické informační centrum