Rozpočtové opatření č. 8/2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2022
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj          
                   
Rozpočtové opatření č. 8/2021          
                   
Dle výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdechovice č.  7/2021 konaného dne 20. prosince 2021 je starosta obce Zdechovice zplnomocněn k provedení  změn rozpočtu v měsíci prosinci s tím, že na nejbližším zasedání ZO v roce 2022 bude toto předloženo formou rozpočtového opatření. 
                   
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:
                   
Příjmy povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
  / 1333     12 800,00   Poplatky za uložení odpadů
  / 4216 14502   450 000,00   MV- GŘ HZS ČR dotace na automobil JSDH
5274 / 2324     1 800,00   PK - refundace nákladů obcím v r. 2021 v době nouzového stavu a stavu pandemické pohotovosti
Celkem       464 600,00    
                   
Výdaje povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
3113 / 5169     2 800,00   Nákup ostatních služeb - ZŠ ( čistění okapů)
3399 / 6121     10 000,00   Sociální zařízení na faře nad RU
5274 / 5156     1 800,00   Pohonné hmoty - rozvoz antigen. testů do škol 
5512 / 6123 14502   450 000,00   MV- GŘ HZS ČR dotace na automobil JSDH
Celkem       464 600,00        
                   
Vypracovala: L. Zemanová          
      H. Procházková          
      Ing. K. Kočová          

Schváleno starostou obce 31.12.2021

Projednáno zastupitelstvem obce dne ...............

   
Ve Zdechovicích              
                   
                   
Vysvětlivky některých zkratek:   RS = schválený rozpočet    
          RU = upravený rozpočet    
          DHM - dlouhodobý hmotný majetek  
          DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
          ZO - zastupitelstvo obce