Rozpočtové opatření č. 7/2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2024
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj
Rozpočtové opatření č. 7/2023


Dle výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdechovice č.7/2023 konaného dne 13.12.2023 je starosta obce Zdechovice zplnomocněn k provedení změn rozpočtu v měsíci prosinci s tím, že na nejbližším zasedání ZO v roce 2024 bude toto předloženo formou rozpočtového opatření.
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

Příjmy povýšit:

§                 položka                 ÚZ         Org.              Kč
          /        1333                                                        1 000,00  Poplatky za ukládání odpadů
          /        4121                                                        5 000,00  Neinvest. transfery od obcí
Celkem                                                                       6 000,00


Výdaje povýšit:
§                  položka                  ÚZ        Org.             Kč
5512   /       5139                                                        5 000,00  Nákup materiálu pro JSDH
5519   /       5169                                                        1 000,00  Nákup služeb - ostatní záležitosti požární ochrany
Celkem                                                                        6 000,00

 


Vypracovala:
L. Zemanová
H. Procházková
Ing. K. Kočová


Schválil dne 29.12.2023 Radomír Stříška


Vysvětlivky některých zkratek:
RS = schválený rozpočet
RU = upravený rozpočet
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
ZO - zastupitelstvo obce