Rozpočtové opatření č. 5/2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice dne 21.12.2020 pod b. č.1

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

Příjmy povýšit:
§ položka ÚZ Org. Kč
- / 4111 98193 62 000,00 Neinv. dotace s konáním voleb do zastupitelstva kraje
- / 4116 14004 55 515,00 Neinv. dotace od MV- GŘ HZS na výdaje sborů dobrovolných hasičů
/ 4116 29030 15 000,00 Fin. příspěvek od MZe na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019
Celkem 132 515,00

Výdaje povýšit:
§ položka ÚZ Org. Kč
1031 / 5139 29030 15 000,00 Příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity- nákup materiálu
5512 / 5019 14004 4 000,00 Neinv. dotace na výdaje JSDH - ostatní platy
5512 / 5139 14004 10 464,00 Neinv. dotace na výdaje JSDH - nákup materiálu
5512 / 5156 14004 41 051,00 Neinv. dotace na výdaje JSDH - pohonné hmoty
6115 / 5021 98193 28 152,00 Volby do zast. kraje - ostatní osobní výdaje
6115 / 5139 98193 4 775,58 Volby do zast. kraje - nákup materiálu
6115 / 5168 98193 5 000,00 Volby do zast. kraje - zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.
6115 / 5175 98193 1 740,00 Volby do zast. kraje - pohoštění volební komise
6115 / 5909 98193 22 332,42 Volby do zast. kraje - vratka
Celkem 132 515,00

Vypracovali: L. Zemanová
H. Procházková
Ing. K. Kočová

Ve Zdechovicích
Projednáno ve finančním výboru

Vysvětlivky některých zkratek: RS = schválený rozpočet
RU = upravený rozpočet
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
ZO - zastupitelstvo obce