Rozpočtové opatření č. 4/2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2024
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

                   
Rozpočtové opatření č. 4/2023            
                   
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice  dne 14.8.2023  pod b. č. 2.    
                   
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

 

                   
Příjmy povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
  / 1333     56 000,00   Poplatky za uložení odpadů nad RU
Celkem         56 000,00    

 

                   
Výdaje povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
2143 / 5138     8 000,00   Zboží do TIC nad RS
2143 / 5169     12 000,00   Služby pro TIC nad RS
4359 / 5223     6 000,00   Dar Oblastní charitě Pardubice nad RU
3399 / 5194     30 000,00   Knihy - Přelouč a okolí z nebe
Celkem       56 000,00        

 

Vypracovala: L. Zemanová          
      H. Procházková          
      Ing. K. Kočová          
                   
Ve Zdechovicích 15.8.2023            
Projednáno ve finančním výboru             
                   
Vysvětlivky některých zkratek:   RS = schválený rozpočet    
          RU = upravený rozpočet    
          DHM - dlouhodobý hmotný majetek  
          DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
          ZO - zastupitelstvo obce