Rozpočtové opatření č. 10/2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj
Rozpočtové opatření č. 10/2022

Dle výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdechovice č. 7/2022 konaného dne 12. prosince 2022 je starosta obce Zdechovice zplnomocněn k provedení změn rozpočtu v měsíci prosinci s tím, že na nejbližším zasedání ZO v roce 2023 bude toto předloženo formou rozpočtového opatření.
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

4111                            98008                                           18 800,00              Dotace na volby prezidenta
4116                            14004                                           66 800,00              Neinv. dotace od MV – GŘ HZS na vybavení a zásahy SDH
Celkem                                                                              85 600,00


Výdaje povýšit:
§            položka             ÚZ                Org.                       Kč           

5512 /     5137          14004                                  32 950,00                          Neinv. dotace na DDHM
5512/      5139          14004                                    2 850,00                          Neinv. dotace na nákup materiálu
5512/      5156          14004                                  31 000,00                          Neinv. dotace na pohonné hmoty
6118/      5139          98008                                    5 378,81                          Neinv. dotace na volby prezidenta – materiál
6118/      5909          98008                                  13 421,19                          Neinv. dotace na volby prezidenta – vratka
Celkem                                                                    85 600,00

 


Vypracovala:
L. Zemanová
H. Procházková

Schválil dne 30.12.2022


R. Stříška