Rozpočtové opatření č. 1/2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2024
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj          
                   
Rozpočtové opatření č. 1/2023            
                   
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice  dne  3.4.2023 pod b. č.2         
                   
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:
                   
Příjmy povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
  / 4111 98008   77 200,00   Neinv. dotace na volby prezidenta
  / 1333     145 000,00   Příjem z poplatků za ukládání odpadů
Celkem         222 200,00    
                   
                   
Výdaje povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
1014 / 5229     15 000,00   Dar - záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - není v RS
1031 / 5169     50 000,00   Pěstební činnost-výsadba lesa-není v RS
1032 / 5169     50 000,00   Těžba dřeva + úprava terénu-není v RS
3314 / 5154     30 000,00   Knihovna - el. energie-nad RS
6118 / 5019 98008   1 227,00   Volby prezidenta - ost. platy
6118 / 5021 98008   30798,00   Volby prezidenta - ost. osobní výdaje
6118 / 5039 98008   414,00   Volby prezidenta-ost. pov. poj.plac zaměstnavatelem
6118 / 5169 98008   7 000,00   Volby prezidenta - nákup ost. služeb
6118 / 5175 98008   4 644,00   Volby prezidenta - ost. platy
6118 / 5909 98008   33 117,00   Volby prezidenta - vratka
Celkem       222 200,00