Rozpočtové opatření č. 1/2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice dne 21.2.2022 pod b. č. 2

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:
Příjmy povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
  / 1333     1 340 000,00   Poplatky za uložení odpadů
Celkem       1 340 000,00    
                   
Výdaje povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
2341 / 6121     990 000,00   Historický náhon 512 Sp. + Spytovický zadní - nad RS
3633 / 5169     350 000,00   Přeložka  STL plynovodu Spytovice - nad RU
Celkem       1 340 000,00