Rozpočtové opatření č. 1-2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice  dne  16.3.2020 pod b. č. 1

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

Příjmy povýšit:

§          položka        ÚZ           Org.               Kč

-      /    1333                                            20.000,-    poplatky za uložení odpadů

--------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem