Rozpočtové opatření 4-2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

                   
Rozpočtové opatření č. 4/2020          
                   
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice  dne  9.11.2020 pod b. č.  4/    
                   
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:
                   
Příjmy povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
- / 4111 98024   796 250,00   Kompenzační bonus
- / 4113 90002   207 094,00   SFŽP - neinv. dotace -Zlepšení funkč. stavu zeleně ve Zd. a Sp.
- / 4116 103533063   231 675,14   Neinv. pr. dot. pro ZŠ - výzkum, vývoj, vzdělávání - podíl ESF (85%)
- / 4116 103133063   40 883,86   Neinv. pr. dot. pro ZŠ - výzkum, vývoj, vzdělávání - podíl SR (15%)
- / 4122     4 201,00   Dotace na TIC
- / 4122     100 000,00   Dar od PK na ostranění povodňových škod
3745 / 2321   1121 149 915,00   ČEZ - nadační příspěvek - Obnova třešnové aleje Zd.
Celkem         1 530 019,00    
                   
                   
                   
Výdaje povýšit:              
§   položka ÚZ Org.        
2143 / 5169     4 201,00   Služby - cestovní ruch nad RS
2219 / 5171     67 435,00   Odstranění škod po povodních na cestách
2310 / 5169     10 000,00   Servis čerpadel- není v RS
2310 / 5137     35 000,00   Nové čerpadlo v Obickách
2310 / 6121     150 000,00   Přípojky pitné vody nad RS
2321 / 5169     32 565,00   Odstranění škod po povodních - půjčovné čerpadla
2333 / 6121     10 000,00   Napouštěcí potrubí vod. nádrže Spytovice -není v RS
3113 / 5336 103533063   231 675,14   Neinv. pr. dot. pro ZŠ - výzkum, vývoj, vzdělávání - podíl ESF (85%)
3113 / 5336 103133063   40 883,86   Neinv. pr. dot. pro ZŠ - výzkum, vývoj, vzdělávání - podíl SR (15%)
3349 / 5169     50 000,00   Obecní zpravodaj nad RS
3725 / 5169     50 000,00   Využívání a zneškod. kom. odp. nad RS
3745 / 5139 90002 1120 157 094,00   Stromy+ mat. - Zlepšení stavu zeleně (doplnění ÚZ)
3745 / 5169 90002 1120 50 000,00   Služby -  Zlepšení stavu zeleně (doplnění ÚZ)
3745 / 5139   1121 150 000,00   Dřeviny + mat. na tř. alej - není v RS
3745 / 5169   1121 100 000,00   Terénní práce tř. alej- není v RS
6171 / 5011     250 000,00   Platy zaměstnanců nad RS
6171 / 5021     90 000,00   Ostatní osobní výdaje nad RS
6171 / 5161     13 165,00   Poštovní služby - není v RS
6171 / 5162     23 000,00   Služby elektronických komunikací - nad RS
6171 / 5172     15 000,00   Programové vybavení nad RS
Celkem         1 530 019,00        
                   
                   
Vypracovali: L. Zemanová          
      H. Procházková          
      Ing. K. Kočová          
                   
Ve Zdechovicích               
Projednáno ve finančním výboru             
                   
Vysvětlivky některých zkratek:   RS = schválený rozpočet    
          RU = upravený rozpočet    
          DHM - dlouhodobý hmotný majetek  
          DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
          ZO - zastupitelstvo obce    
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice  dne  9.11.2020 pod b. č.  4/