Rozpočtové opatření č.4-2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice dne 20.6.2022 pod b. č. 3
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu
prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového
objemu rozpočtu takto:
Příjmy povýšit:

§              položka         ÚZ          Org.           Kč
                   1211                                      6 725,00 Příjem z daně z příjmů z přidané hodnoty nad RS
                   4111      98043                  38 275,00 Kompenzační bonus pro rok 2022 - není v RS
Celkem                                                  45 000,00


Výdaje povýšit:
§             položka          ÚZ         Org.          Kč
1014        5229                                     10 000,00 Dar záchranné stanici Pasíčka - není v RS
2242        5139                                     10 000,00 Podchod Řečany- materiál na opravu - nad RS
4359        5339                                     20 000,00 Dar ZŠ a PŠ Svítání - není v RS
4379        5222                                       5 000,00 Dar Lince bezpečí - není v RS

Celkem                                                  45 000,00

 

 


Vypracovala: L. Zemanová
H. Procházková
Ing. K. Kočová
Ve Zdechovicích
Projednáno ve finančním výboru
Vysvětlivky některých zkratek: RS = schválený rozpočet
RU = upravený rozpočet
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
ZO - zastupitelstvo obce