RO č.2-2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Dle výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdechovice č. 1/2022 - pod bodem č. 3 - konaného dne 20. ledna 2022 je starosta obce Zdechovice zplnomocněn ke schválení rozpočtového opatření v souvislosti s nákupem svozového autobusu ve výši max 600.000,- Kč.

Žádost Základní školy o vyplacení příspěvku na svozový autobus obdržela obec dne 30. 3. 2022 - naše č.j. 479/2022.

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

Příjmy povýšit:

§   položka ÚZ Org.        
  / 1333     600 000,00   Poplatky za uložení odpadů
Celkem         600 000,00    

 

Výdaje povýšit:

§   položka ÚZ Org.        
3113 / 6351     600 000,00   Inv. dotace na školní autobus nad RS
Celkem         600 000,00