Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.4.2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 19.6.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

   Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

 

 

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 2/2021,

 

které se uskuteční v pondělí 26. dubna 2021 v 17,30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Rozpočtové opatření 2/2021

2/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

3/ Dopis VaK Pardubice – Zásobování požární vodou

4/ Žádost o odkup pozemku p.č. 377/50 k.ú. Zdechovice

5/ Žádost o odkup pozemků p.č. 636 a 128/2 k.ú. Zdechovice

6/ Nájem části pozemku p.č. 620/1 k.ú. Zdechovice

7/ Nájem zahrádek u hřiště

8/ Cenové nabídky na výměnu střechy – objekt autoservisu

9/ Veřejná zakázka na akci „Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín“

10/ Veřejná zakázka na akci Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512“

11/ Nabídka ČČK na zveřejnění reklamy v omalovánkách první pomoci

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).