Program rozvoje Pardubického kraje 02092011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.9.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Informace o zpracování návrhu koncepce „Program rozvoje Pardubického kraje"Informujeme občany o zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje Pardubického kraje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. Písemné vyjádření k tomuto návrhu koncepce je možné zaslat nejpozději do 5ti dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 22.09.2011.
Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní předkladatel koncepce (Pardubický kraj) na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým způsobem.
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a o termínu konání veřejného projednání lze nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php),
kód koncepce MZP115K.
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP115K

 

Ing. Robert Chutic,
starosta obce