Prodej stavebních parcel Spytovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.10.2010
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 3.9.2007 a následně 19.10.2009 oznamuje záměr prodat 2 stavební parcely v k.ú. Spytovice Cena pozemku: 78,- Kč/m2 - Parcela p.č. 62/2 k.ú. Spytovice o výměře 800m2 - Parcela p.č. 62/6 k.ú. Spytovice o výměře 904 m2 Součástí nabídky je i situační plánek. Podmínky prodeje: a/ parcela bližší k domu čp. 33, tj. p.p.č. 62/6, bude mít zaměřenu svou hranici s tímto domem až u domu čp. 33 bez prostoru mezi parcelou v majetku obce a domem čp. 33 b/ parcely jsou obcí prodávány za nízkou cenu a obec tím stimuluje výstavbu v obci, proto chce smluvně zajistit následující: - první nabyvatel nemůže 20 let od uzavření smlouvy na parcely tuto prodat nikomu jinému než obci a to za kupní cenu bez valorizací - zajistit věcným břemenem - pokud první nabyvatel nepožádá do 5 let od uzavření smlouvy o kolaudaci domu pro bydlení vlastní rodiny, je povinen ji opět prodat obci za nabývací cenu bez valorizací Tyto zásady zajistit potřebným způsobem ve smlouvě. O jaký druh smlouvy půjde, je lhostejno. Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích. Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce. Dokument zveřejněn: 12.11.2009 Podpis: Chutic, v.r. Dokument sejmut: