Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zdechovice 12. prosince 2006

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 20.12.2006
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji
si dovoluje Vás pozvat na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE

které se koná v pondělí 11. prosince 2006
v 17,30 hodin
v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Zdechovicích

Program:
1) Úvod a formality
2) Složení slibu členů zastupitelstva - dokončení
3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
4) Cena popelnice 2007 - návrh 480,- Kč,
platba až po 1.1.2007
5) Odměny neuvolněným poslancům
6) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006
7) Cenové nabídky: a) projekt „Oprava místní komunikace
ve Spytovicích"
b) dopadové plochy - hřiště Zdechovice
c) komunikace - točna Spytovice
8) Pracovní řád obce, schválení závodního lékaře
9) Různé a) pronájem haly č. 46
b) žádost paní Vorlové o koupi obecního bytu
c) cena kalendáře pro prodej - výrobní cena 74,- Kč/ks
d) úpravy schváleného rozpočtu obce (volby, převody)
e) pronájem ordinace ve Zdechovicích praktickému lékaři
10) Usnesení a závěr


Ing. Robert Chutic,
starosta obce