Pozvánka na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 3/2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 21.6.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 3/2022,

 

které se uskuteční v pondělí 20. června 2022 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

 

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Požární řád obce Zdechovice

2/ Zřizovací listina JSDH obce Zdechovice

3/ Rozpočtové opatření č. 4/2022

4/  Smlouva o zřízení věcného břemene p.p.č. 561/1 k.ú. Spytovice

5/  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc.břemene  p.p.č. 622/7 k.ú. Zdechovice

6/  Žádost o ponechání prostředků z nevyčerpané dotace z r.2021

7/  Cenová nabídka na výměnu svítidel ZŠ Zdechovice

8/ Žádost ZŠ o souhlas s přijetím finančního daru

9/ Prodej VW Transporter

10/ Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období

11/ Pravidla při přidělování obecních bytů v majetku obce Zdechovice a uzavírání nájemních smluv

12/ Aktualizace formuláře Žádost o nájem bytu

13/ Žádost o finanční příspěvek na vrtanou studnu na Staré pile

14/ Stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

15/ Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Spytovice

16/Závěrečný účet obce Zdechovice za rok 2021

 

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

 

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).