Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.srpna 2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 18.10.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 4/2022,

 

které se uskuteční v pondělí 29. srpna 2022 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Návrh na svolání krizového štábu a mimořádného zasedání zastupitelstva – energetická krize

2/ Prodej pozemků v k.ú. Spytovice

3/ Smlouva o o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. ČEZ_SoBS VB 28327/IV-12-2024187/Zdechovice p.č. 443/1 - knn

4/  Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 561/1 k.ú. Spytovice

5/  Žádost o připojení č.p. 3 Zdechovice k veřejnému vodovodnímu řadu

6/  Rozpočtové opatření č. 6/2022

7/  Honební společenstvo – pověření k účasti na valné hromadě

8/ Žádost o dar na zajištění domácí hospicové péče

9/ Prodej VW Transporter

10/ Oznámení o svatebním obřadu

11/ Návrh Města Kutná Hora na zavedení poplatku na silnici I/2

12/ Návrh Farnosti Přelouč na darování kostela sv.Petra a Pavla ve Zdechovicích

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce