Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 14.11.2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.11.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji


Pozvánka na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 6/2022,
které se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2022 v 17,30 hodin
na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

I./ Úvod a formality
II./ Programový blok:
1/ Rozpočtové opatření č. 7/2022
2/ Žádost MŠ Zdechovice o navýšení rozpočtu
3/ Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz informačního centra
4/ Záměr prodeje pozemků p.č. 69/18, 69/19, 39/20, 69/21 vše k.ú. Zdechovice
5/ Nabídka na odkoupení části pozemku p.č. 554 k.ú. Zdechovice
6/ Nabídka na odkoupení č.p. 68 vč. pozemku st.p.č. 63/2 a pozemků st.p.č. 63/1, p.p.č. 20 a 21/2
7/ Nabídka na odkoupení objektu st.p.č. 2/3 k.ú. Zdechovice
8/ Pověření k účasti na valných hromadách


Radomír Stříška
starosta obce