Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

   Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

  

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 7/2020,

 

které se uskuteční v pondělí 21. prosince 2020 v 17,30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Rozpočtové opatření 5/2020

2/ Schválení neinvestičního příspěvku ZŠ na rok 2021

3/ Schválení rozpočtu ZŠ na rok 2021

4/ Schválení investičního příspěvku MŠ na rok 2021

5/ Schválení neinvestičního příspěvku MŠ na rok 2021

6/ Schválení rozpočtu MŠ na rok 2021

7/ Žádost České faustballové asociace o poskytnutí dotace na rok 2021

8/ Žádost Sokolu Zdechovice z.s. o poskytnutí dotace na rok 2021

9/ Žádost Klubu důchodců Zdechovice o poskytnutí dotace na rok 2021

10/ Žádost spolku JEŠCI Zdechovice z.s. o poskytnutí dotace na rok 2021

11/ Poskytnutí dotace Krajské knihovně v Pardubicích na nákup výměnného fondu v roce 2021

12/ Poskytnutí příspěvku Sdružení přátel Pardubického kraje

13/ Žádost o finanční podporu na sportovní činnost

14/ Návrh dodatku na svoz odpadu v r. 2021

15/ Cena popelnice TKO a biokompostéru na rok 2021

16/ Rozpočet obce na rok 2021

17/ Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdechovice pro roky 2022-2025

18/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace obce ZŠ Zdechovice do r.2025

17/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace obce MŠ Zdechovice do r.2025

18/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019901/VB/01, Zdechovice, p.č. 542/7, knn

19/ Žádost o prodloužení nájmu prostor 

20/ Souhlas s dělením pozemku pod silnicí I.třídy v k.ú. Zdechovice 

21/ Strategický plán rozvoje obce Zdechovice

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce