Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 19.10.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

 

 

 

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 5/2021,

 

které se uskuteční v pondělí 18. října 2021 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

 

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Rozpočtové opatření č. 5/2021

2/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 377/50 k.ú. Zdechovice

3/  Žádost o pronájem skladovací haly ve Zdechovicích

4/ Smlouva o bezúplatném převodu majetku

5/ Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Přelouč

6/ Žádost obce Morašice na vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ

7/ Přípojka kanalizace k p.č. 542/7 k.ú. Zdechovice

8/ Návrh dohody o umístění stavby Spytovice – p.č. 559- přel.knn

9/ Nová odpadová legislativa

10/ Cenová nabídka na vybudování sjezdu z p.p.č. 380/15 k.ú. Zdechovice

11/ Cyklostezka Zdechovice – odkup a prodej pozemků

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

 

 

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).