Pozvánka na obecní zastupitelstvo 9.11.2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 10.11.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji

 

 Pozvánka na

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 6/2020,

 

které se uskuteční v pondělí 9.11. 2020

od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5

 

1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV—2021052/VB/01

2/ Prodej pozemku p.č. 512/9 k.ú. Zdechovice

3/ Žádost o prodej pozemku p.č. 377/50 k.ú. Zdechovice

4/ Rozpočtové opatření č.4/2020

5/ Žádost o finanční dotaci v r. 2021

6/Žádost o pronájem haly na garážování vozidel

7/ Žádost o dotaci - komunikace, rybník Spytovice

8/ Žádost o dotaci  - Společenský sál se zázemím

9/ Žádost o dotaci  - rybník Spytovický Zadní a historický náhon

10/ Informace o podání žádosti o dotaci na akci „Obnova ovocného sadu v zámeckém parku Zdechovice“

11/ Dopravní situace na silnici I.třídy

12/ Čtvrtletní zpráva o vývoji majetku podílových fondů

13/ Úprava bývalého Klubu důchodců na bytové jednotky

14/ Smlouva o výpůjčce – Klub důchodců v čp. 96

15/ Smlouva o zřízení věcného břemene – p.p.č. 587/1 a 589 k.ú. Zdechovice

 Radomír Stříška,   starosta obce

 

 

 

 

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).