Pozvánka na jednáníobecního zastupitelstva

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 12.1.2008
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji
si dovoluje Vás pozvat na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE

které se koná v pondělí 15. října 2007
v 18,00 hodin
v tanečním sále
Hostince u zámku ve Zdechovicích

Program:
I ) Úvod a formality
II) Obsah jednání:
1) ZŠ Zdechovice rekonstrukce podkroví - zpráva o ukončení první etapy prací a další pokračování
2) MŠ Zdechovice - prodej pozemku
3) Ekologická kotelna, zpráva o plnění usnesení ZO z 3.9.
4) Výrobna ekologického paliva
5) Pronájmy: a) žádost firmy M.A. Autoservis
b) žádost p. Jiřího Čížka
6) Koupelny v čp. 155-157 - žádosti o rekonstrukce
a) paní E.. Savilová
b) p. Ing. Zubar
7) Dům čp. 45 Zdechovice
III) Diskuse, usnesení a závěr


Ing. Robert Chutic,
starosta obce