Pozvánka na jednání ZO 3108209

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2009
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji zve na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, konané v pondělí 31. srpna 2009 v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích I./ Úvod a formality – bez komentáře. II./ Programový blok: 1) Zámek – plán havarijních zásahů 2) - návrhy na využití areálu 3) - zpětvzetí žaloby (dopis JUDr. Procházky č.j. 679/09 z 22.7.09) 4) Ochrana obce Spytovice před přívalovou vlnou (záměr investora) 5) Rozpočtový výhled pro r. 2011 až 2013 6) Nabídky na svoz TKO a BIO odpadů pro r. 2010 (č.j.633/09 z 3.7.09 a 664/09 z 15.7.09) a stanovení ceny svozu TKO a BIO odpadů pro rok 2010 7) Nabídka ing. P. Schucha (č.j. 648/09 z 13.7.09) 8) ZŠ oddúčtování pohledávky (čj. 630/09 z 2.7.09) 9) Žádost o odprodej p.p.č. 586/2 k.ú. Zdechovice (čj. 677/09 z 21.7.09) 10) Žádost o odprodej části p.p.č. 1905/1 k. ú. Zdechovice (č.j. 671/09 z 20.7.09) 11) Výběr zhotovitele pro přeložku vodovodu ve Spytovicích-zpráva 12) Dětské hřiště Zdechovice – nabídka 13) Žádost o pozemkové vypořádání – p.p.č. 150 KN a k.ú. Zdechovice III./ Diskuze, usnesení Ing. Robert Chutic, starosta obce Poslanecký klub se uskuteční v pondělí 24.srpna v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích