Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 4.4.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2011
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

Pozvánka

na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, Č. 4/2011

konané v pondělí 04. dubna 2011
v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ a) Rozpočet obce na rok 2011
b) Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2011
2/ Výběrové řízení - Zámek čp. 1 demolice
3/ Senior centrum v zámku Zdechovice
a/ stanovisko Magistrátu-památkové péče- ze 4.12.2010
b/ rozhodnutí o využití objektu s areálem
4/ Smlouva - správcovství podchodu v Řečanech n.L., č.j. 82/11 ze dne 25.1.2011
5/ Smlouva obec x ČEZ distribuce - sídliště U Ovčína
6/ Zpráva kontrolního výboru obce ze dne 8.3.2011
7/ Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011 - zrušení místního poplatku
8/ ČEZ, a.s. odprodej části parcely p.č. 18/1 k.ú. Zdechovice-dokončení ze zasedání č. 1/2011 ze dne 24.1.2011
9/ Zdechovice čp. 5 - informace o zpracovaném kontrolním rozpočtu
10/ Dotace na zateplení - dopis firmy SONET Building, s.r.o. č.j.249/11 z 8.3.2011
11/ Získávání dotací - informace KB, č.j. 132/11 z 9.2.2011
12/ Mazánkova hájovna-dopis Lesů ČR, č.j. 290/2011 z 17.3.2011
13/ Nabídka firmy ARS VIRIDIS, č.j. 284/2011 ze dne 16.3.2011
14/ Žádost kovbojského klubu o pronájem, č.j. 303/2011 z 21.3.2011
15/ Žádost KVHT Přelouč žádost č.j. 302/2011 ze dne 21.3.2011
16/ Žádost firmy Inreco Hradec Králové č.j. 192/2011 ze dne 23.2.2011
17/ Žádosti Římskokatolické farnosti Zdechovice o fin.příspěvek na
a) dokončení opravy sanktusové věže čj. 1207/2010 z 27.12.2010
b) opravu varhan, č.j. 215/2011 ze dne 28.2.2011
18/Žádost o koupi pozemku st. p. č. 75 k.ú. Zdechovice, č.j. 246/11 z 7.3.2011
19/ Žádost o půjčku, č.j. 189/11 ze dne 23.2.2011
20/ ZTV Na Rudě - změna stavby před dokončením

 

III./ Diskuze, usnesení


Ing. Robert Chutic,
starosta obce

 

Poslanecký klub se uskuteční v pondělí 28.3.2011 od 17 hodin na Obecním úřadě ve Zdechovicích.
Jednání zastupitelstva o programu bude ukončeno ve 21,30 h a po této době až do 22 h bude projednáváno usnesení. Pokud se do 21,30 h nestihnou projednat všechny body programu, počítejte prosím s dalším zasedáním v pondělí 11.4.2011 rovněž od 18 h v sále Hostince u zámku.