Pozvánka na jednání zastupitelstva 1.6.2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.6.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice

v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 3/2020,

které se uskuteční v pondělí 1. 6. 2020

od  17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5

1/ Žádost o nájem prostor 

2/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 591/7 o výměře 26m2

3/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 377/60 k.ú. Zdechovice

4/ Žádost o přesazení stromů 

5/ Investice do dluhopisů

6/ Žádost o parkování nákladních aut v zámeckém autoparku

7/ Prodej použitých plechů

8/ „Revitalizace kotelny Základní  školy Zdechovice“, veřejná zakázka malého rozsahu

9/ Schválení aktualizované směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

10/ Žádost o finanční dotaci ve výši 5.000Kč  

11/ Žádost o nájem prostor 

12/ Žádost o odkoupení pozemku 

13/ Zpráva kontrolního výboru

14/ Žádost o souhlas obce s konáním svatebního obřadu v zámeckém parku Zdechovice dne 22.8.2020.

 

Radomír Stříška

 starosta obce

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).